Theses 

Differences in Christmas and Easter in Great Britain and the United States – Bc. Jan Škoda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy

Bc. Jan Škoda

Bakalářská práce

Differences in Christmas and Easter in Great Britain and the United States

Differences in Christmas and Easter in Great Britain and the United States

Anotace: Bakalářská práce se zabývá rozdíly v oslavě Vánoc a Velikonoc ve Velké Británii a Spojených státech. Zejména se zaměřuje na regionální zvyky a tradice a jejich původ a význam pro určitou oblast nebo etnickou skupinu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část poskytuje informaci o historii Vánoc a jejich symbolů. Snaží se analyzovat rozdíly ve Vánocích ve Velké Británii a jejich zemích, a rozdíly ve Spojených státech. Druhá část je věnována Velikonocům, jejich historii, tradicím a zvykům. Zabývá se rozdíly v jednotlivých dnech půstu a Velikonoc, jak ve Velké Británii, tak ve Spojených státech. Tato práce se snaží najít, jak tyto rozdíly vznikly a proč se dodržují.

Abstract: The bachelor thesis deals with differences in celebration of Christmas and Easter in Great Britain and the United States. It particularly focuses on regional customs and traditions and their origin and significance for certain area or ethnic group. The thesis consists of two main parts. The first part provides information about history of Christmas and its symbols. It attempts to analyze differences in Christmas in Great Britain and its countries, and differences within the Unites States. The second part is devoted to Easter, its history, traditions and customs. It deals with differences in particular days of Lent and Easter both in Great Britain and the United States. The thesis aims to find out how these distinctions developed and for what reason are being observed.

Keywords: Difference, celebration, custom, Christmas, Easter, Great Britain, United States

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: M.A. Michael George

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:18, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz