Bc. Pavla Tichá

Bakalářská práce

Hypogeum ve Via Livenza

Hypogeum at Via Livenza
Anotace:
Hypogeum Via Livenza asi z poloviny IV. století je zdobeno pohanskou freskou a mozaikou s křesťanským motivem. Jeho podstatnou součástí je nepřístupná vodní nádrž. Cílem práce je přispět k diskuzi o funkci tohoto pozdně antického polopodzemního prostoru na římském předměstí, určeného nejdříve jako svatyně orientální sekty, poté jako křesťanské baptisterium a v posledních studiích jako nymfeum.
Abstract:
Hypogeum Via Livenza dated around the middle of the fourth century is decorated with pagan frescoes and a christian mosaic. Also, another significant component is the inaccessible water basin. The aim of this work is to contribute to the discussion about the function of this partly underground space at the Rome suburb, identified first as a shrine of an oriental sect, later as a christian baptistery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Ivan Foletti, MA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma