Jana SEDLÁČKOVÁ

Diplomová práce

Žaloba jako procesní úkon

Action as a procedural act
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá civilní žalobou. Žalobou se zahajuje sporné řízení. Žalobce se žalobou domáhá ochrany svých práv u nezávislého soudu. Práce je rozdělená do čtyř základních kapitol - historie žaloby, žaloba a žalobní právo, náležitosti žaloby a druhy žalob.
Abstract:
This master's thesis deals with the civil action. The action initiates the contentious proceedings. The plaintiff seeks the protection of rights in the independent court. The thesis is composed of four chapters - the history of the action, the action and the right of action, the essentials of the action and the types of actions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Blanka Kapitánová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Jana. Žaloba jako procesní úkon. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/