Bc. Jana Šináglová

Bakalářská práce

Mikroregion a jeho rozvoj - sociálně ekonomický profil daného mikroregionu

Microregion and his development {--} social-economic profile of the selected microregion
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou spolupráce obcí. Formálně se práce dělí do dvou částí. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První a druhá kapitola stručně charakterizuje pojem regionalismus a regionální politiku. Poslední část se věnuje pojmu mikroregion, strategii rozvoje mikroregionů, založení a aktivitám mikroregionu. Praktická část je zaměřena na konkrétní charakteristiku a analýzu …více
Abstract:
This bachelor thesis investigates the problem of cooperation of municipalities. Formally is this thesis divided into two parts. The first one is divided into three chapters. The first and second chapter shortly describes the regional aspect and region´s policy. The last chapter solves the concept of microregion, strategy development of microregions, establishment and microregion activities. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šimek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šináglová, Jana. Mikroregion a jeho rozvoj - sociálně ekonomický profil daného mikroregionu. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní