Lucia Kajánková

Bakalářská práce

Road Movie

Road Movie

Anotace:
Teoretická bakalárska práca sa venuje analýze filmového žánru, ktorý zastrešuje pojem road movie, pričom skúmanie je obmedzené na americkú kinematografiu, ako jeho primárneho pôvodcu od ustanovenia na konci 60. rokov minulého storočia. Predstavujúe podrobnú charakteristiku zdrojov a typických atribútov žánru, zhrnutý historický vývoj a analýzu jeho jednotlivých prvkov, postupov a vlastností na príkladoch …více
Abstract:
The thesis devotes itself to the analysis of the road movie film genre, restricted to American cinema, that has been the primary ground of the genre since its establishment in the late 1960's. It presents detailed characterization of its sources and typical traits, summarizes its historical development and analyses its attributes, components and techniques, using examples from actual road movies. The …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2011
  • Vedoucí: Martin Ryšavý
  • Oponent: Pavel Jech

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Scenáristika a dramaturgie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.