Lucie Zábojová

Bakalářská práce

Návrh projektu vzdělávání ve spisové službě se zaměřením na elektronickou spisovou službu

Project Proposal for Training in Phase-Filing Service in Electronic Document Records Specialization
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá zlepšením a zefektivněním vzdělávání ve spisové službě, zejména v elektronické spisové službě v dané organizaci, která je veřejnoprávní korporací. Téma práce pohybuje ve sféře veřejné správy, tudíž teoretická část je věnována vysvětlení fungování veřejné správy a jejího členění, vysvětlení pojmu spisová služba a vysvětlení základních pojmů, které se v souvislosti …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the improvement and streamlining of education in the Phase-Filing Service, especially in the Electronic Document Records in the organization, which is a public corporation. The topic of the thesis is the field of public administration. The theoretical part is devoted to explaining the functioning of public administration and its division, explanation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zábojová, Lucie. Návrh projektu vzdělávání ve spisové službě se zaměřením na elektronickou spisovou službu. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji