Bc. Klára KOMENDOVÁ

Diplomová práce

Nachbarsprachen. Sprachinitiativen der Euroregionen Erzgebirge und Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn im Vergleich

Neighboring languages. Language initiatives of the euroregions Ore Mountains and Bavarian Forest - Bohemian Forest - Lower Inn in comparison
Abstract:
The submitted diploma thesis examines the level of knowledge in the relevant neighboring language (German and Czech) in the respective neighboring country (in Germany - Bavaria and Saxony, and the Czech Republic) and their foreign language teaching system. The author also deals with Euroregions, namely Euroregion Bavarian Forest - Bohemian Forest - Lower Inn and Euroregion Ore Mountains and their language …více
Abstract:
Předkládaná diplomová práce zkoumá úroveň znalostí v příslušném sousedním jazyce (němčině a češtině) v dané sousední zemi (v Německu - Bavorsku a Sasku, a Česku) a jejich systémem výuky cizích jazyků. Dále se autorka zabývá euroregiony, konkrétně euroregionem Bavorský les - Šumava - Dolní Inn a euroregionem Krušnohoří, a jejich jazykovými iniciativami. V praktické části je vyhodnocen dotazník, který …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Phil. Boris Blahak, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMENDOVÁ, Klára. Nachbarsprachen. Sprachinitiativen der Euroregionen Erzgebirge und Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn im Vergleich. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/