Bc. Hana ŠUGROVÁ

Bachelor's thesis

Terapeutická komunita jako možnost návratu

The therapeutic community as a possibility of return
Abstract:
Bakalářská práce je věnována zhodnocení úspěšnosti dlouhodobé rezidenční léčby ve strukturovaném prostředí terapeutické komunity. Zabývá se vývojem komunit v historickém kontextu, jejich typy, rozvojem a zaměřeností. Současně je tato práce zaměřena na možnosti klientů závislých na nealkoholových drogách, jak v oblasti odvykací léčby, tak v oblasti doléčovacích programů a jejich následném návratu do …more
Abstract:
This bachelor`s work is dedicated to successfulness assessment of long term rezidental cure in a structured environment of a therapeutic community. It deals with communities development in a historic context, their types, trends and directivity. Concurrently this work is amed at clients chance, who are addicted to nonalcohol drugs. That concerns both dry out custody and heal programmes area and follow …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2005
Identifier: 2420

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2006
  • Supervisor: MUDr. Blanka Ondroušková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠUGROVÁ, Hana. Terapeutická komunita jako možnost návratu. Brno, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 11. 2005

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Univerzitní institut

Bachelor programme / field:
Pedagogy / Social pedagogy

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.