Bc. Hana ŠUGROVÁ

Bachelor's thesis

Terapeutická komunita jako možnost návratu

The therapeutic community as a possibility of return
Anotácia:
Bakalářská práce je věnována zhodnocení úspěšnosti dlouhodobé rezidenční léčby ve strukturovaném prostředí terapeutické komunity. Zabývá se vývojem komunit v historickém kontextu, jejich typy, rozvojem a zaměřeností. Současně je tato práce zaměřena na možnosti klientů závislých na nealkoholových drogách, jak v oblasti odvykací léčby, tak v oblasti doléčovacích programů a jejich následném návratu do …viac
Abstract:
This bachelor`s work is dedicated to successfulness assessment of long term rezidental cure in a structured environment of a therapeutic community. It deals with communities development in a historic context, their types, trends and directivity. Concurrently this work is amed at clients chance, who are addicted to nonalcohol drugs. That concerns both dry out custody and heal programmes area and follow …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2005
Identifikátor: 2420

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2006
  • Vedúci: MUDr. Blanka Ondroušková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUGROVÁ, Hana. Terapeutická komunita jako možnost návratu. Brno, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 11. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Univerzitní institut

Bachelor programme / odbor:
Pedagogy / Social pedagogy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.