Bc. Nikol Drozdová

Diplomová práce

Prvky subjektivizace ve vybraných prózách Karla Václava Raise

Subjectivization elements in the selected prose of Karel Václav Rais
Anotace:
Cílem magisterské diplomové práce je analýza prvků subjektivizace ve vybraných prózách Karla Václava Raise. Primárně se práce zabývá románem Na lepším, dále povídkami Odstrčený, Špáta, Sekáči, Zlý člověk a Ta srdce. Skládá se z teoretické a analytické části. V teoretické části jsou představena klíčová východiska, která jsou využita v rozboru, a rovněž literárněkritické a literárněhistorické recenze …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to analyze the subjectivization elements in the selected prose of Karel Václav Rais. Its main focus is on the novel Na lepším, and short stories Odstrčený, Špáta, Sekáči, Zlý člověk and Ta srdce. It is divided into two parts, theoretical and analytical. In the theoretical part the key starting points used in the analysis are introduced. Literary critical and literary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura