Bc. Zdeněk Trinkewitz

Bachelor's thesis

Sexualita v diskurzu sociologie, psychologie a sexuologie (přehledová studie)

Sexuality in the Discourse of Sociology, Psychology and Sexology: Medical Discourse on Disorders of Sexual Differentiation from a Gender Perspective
Abstract:
Trinkewitz, Z.: Sexualita v diskurzu sociologie, psychologie a sexuologie: Medicínský diskurz poruch sexuální diferenciace z genderové perspektivy. Bakalářská práce – Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno 2009. Tato práce se věnuje analýze medicínských diskurzů zabývajích se problematikou poruch sexuální diferenciace. Autor v ní sleduje způsob, jakým je v tomto diskurzu konceptualizováno …more
Abstract:
Trinkewitz, Z.: Sexuality in the Discourse of Sociology, Psychology and Sexology: Medical Discourse on Disorders of Sexual Differentiation from a Gender Perspective. BA Thesis – Masaryk University, Faculty of Social Studies, Brno 2009. The thesis provides an analysis of medical discourses on issues of disorders of sexual differentiation. The author investigates the way in which sex and gender are conceptualized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií