Mgr. Hana Březinová

Bakalářská práce

Souvislost citové vazby a preferovaných charakteristik při výběru romantického partnera v období mladší dospělosti.

Relation between attachment and preferred characteristics when selecting romantic partner during young adulthood.
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, zda se nachází vztah mezi citovou vazbou získanou v dětství a představou o požadovaném partnerském vztahu, a zda se tato představa projevuje na konkrétní rovině preferencí konkrétních vlastností při výběru romantického partnera. Tato souvislost bude zkoumána v kontextu mladší dospělosti (20 - 30 let). Kvůli možnosti získání velkého vzorku, byl výzkum realizován pomocí internetového …více
Abstract:
The goal of this thesis is to find out if there is a relation between attachment gained in the childhood and the concept of a preferred relationship. Also to find out if this concept affects particular preferences when choosing a romantic partner. This relation will be examined in the context of young adulthood (20 - 30 years). Because of the need of a relatively large sample the research was done …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavol Hašan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií