Michaela Havlíčková

Bakalářská práce

Genderové rozdíly ve vedení lidí

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá genderovými rozdíly ve vedení lidí v konkrétní společnosti. Cílem práce je analyzovat genderové rozdíly ve vedení lidí dvou marketingových oddělení, zjistit spokojenost zaměstnanců s osobním přístupem manažera a stylem vedení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuje na osobnost manažera, diversity management a vysvětluje pojem gender …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with gender differences in managing people at a specific company. Its objective is to analyse the gender differences in leading people in two marketing departments and to ascertain the level of satisfaction of employees with their manager’s personal approach and leadership style. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/f7kb2h/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích