Mgr. Dominika Osuská

Diplomová práce

Právo na spravedlivý proces v soudní judikatuře

Right to Fair Trial in Case Law
Abstract:
This thesis determines the concept of „right to fair trail“ in criminal proceeding. The individual aspects that guarantee a fair trail are characterized according to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the context of the case law of the European Court of Human Rights. In addition to the principles which guarantee is derived from Art. 6 of the European Convention …více
Abstract:
Táto práca vymedzuje obsah pojmu „právo na spravodlivý proces“ v trestnom konaní. Jednotlivé aspekty, ktoré sú zárukou spravodlivého procesu, sú charakterizované z pohľadu Európskeho dohovoru o ľudských právach v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Okrem zásad, ktorých garancia vyplýva z čl. 6 Európskeho dohovoru pre ľudské práva, obsahuje práca i vnútroštátnu právnu úpravu tejto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta