Bc. David Kadlec

Diplomová práce

Adaptabilní webový systém pro výuku zlomků

Intelligent Tutoring System for Fractions
Anotace:
Cílem práce je vytvoření webového systému na procvičování zlomků, který bude využívat různé podoby grafického znázornění zlomků a metody adaptabilního procvičování.
Abstract:
This thesis aim is to create a web application for learning fractions which will use multiple graphical representations of fractions and methods of adaptive learning.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Papoušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.