Nikol KREISOVÁ

Bakalářská práce

Etiketa v literárním hávu pro děti

Etiquette in literature for children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zásadami společenského chování, které prostředkují knihy pro děti předškolního a raně školního věku. První část bakalářské práce se zaměřuje na vymezení pojmu uměleckonaučné literatury a literatury pro děti a mládež. Druhá část je zaměřena na definování pojmu etiketa a její zpracování v literatuře určené dětem předškolního a raně školního věku. Třetí část se zabývá analýzou …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the principles of social behavior, which are taught by books for preschoolers and pre-K students. The first part of the thesis focuses on the definition of art-educational literature and literature for children and youth. The second part focuses on defining the concept of etiquette and its treatment in literature for preschoolers and early school-aged children. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015
Zveřejnit od: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREISOVÁ, Nikol. Etiketa v literárním hávu pro děti. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta