Veronika Dianova

Bakalářská práce

Přednemocniční neodkladná péče u nevidomých a neslyšících pacientů

Pre-Hospital Emergency Care for Blind and Deaf Patients
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku poskytování přednemocniční neodkladné péče u osob se zrakovým a sluchovým postižením. Cílem práce je identifikovat, jak probíhá přednemocniční neodkladná péče u neslyšících a nevidomých pacientů, vyhodnotit současné nedostatky tohoto systému a navrhnout zlepšení do praxe. Práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány sluchově a …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the issue of providing pre-hospital emergency care for people with visual and hearing impairments.The aim of this work is to identify how pre-hospital emergency care works for deaf and blind patients, to evaluate the current shortcomings of this system and to suggest improvements in practice. The bachelor work has theoretical and practical part. The theoretical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Kočovská, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická