Mgr. Veronika Habánová

Bakalářská práce

Americká a evropská identita po 11. září 2001 (S. Huntington, P. Buchanan...)

American and european identity after 11th september 2001 (S. Huntington, P. Buchanan...)
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje pohled dvou amerických politologů na současnou americkou identitu – konzervativce Patricka J. Buchanana a politického teoretika Samuela P. Huntingtona, jejichž díla, vydaná po 11. září 2001, rozpoutala četné diskuse nejen ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě. Je americká identita skutečně v ohrožení a hrozí vymření Západu v souvislosti s přílivem přistěhovalců …více
Abstract:
The bachelor’s work The American and European identity after 11th September 2001 analyses a view of two political scientists about contemporary American identity – conservative Patrick J. Buchanan and political theorist Samuel P. Huntington, whose works were published after 11th September 2001 and are being discussed not only in the United States but also in the Europe. Is the American identity really …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání