Mgr. Veronika Habánová

Bachelor's thesis

Americká a evropská identita po 11. září 2001 (S. Huntington, P. Buchanan...)

American and european identity after 11th september 2001 (S. Huntington, P. Buchanan...)
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje pohled dvou amerických politologů na současnou americkou identitu – konzervativce Patricka J. Buchanana a politického teoretika Samuela P. Huntingtona, jejichž díla, vydaná po 11. září 2001, rozpoutala četné diskuse nejen ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě. Je americká identita skutečně v ohrožení a hrozí vymření Západu v souvislosti s přílivem přistěhovalců …more
Abstract:
The bachelor’s work The American and European identity after 11th September 2001 analyses a view of two political scientists about contemporary American identity – conservative Patrick J. Buchanan and political theorist Samuel P. Huntington, whose works were published after 11th September 2001 and are being discussed not only in the United States but also in the Europe. Is the American identity really …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education