Petr Hanták

Diplomová práce

BOINC server/klient

BOINC Server/Client
Anotace:
Práce se zabývá konfigurací a instalací BOINC platformy pro potřeby univerzity. Uvádí do problematiky distribuovaných výpočtů, popisuje základní části platformy a zaměřuje se především na konfigurační části. V praktických příkladech probírá instalaci serveru, vývoj výpočetních aplikací a instalaci klientských aplikací.
Abstract:
This thesis deals with the configuration and installation of the BOINC platform for the university. Introduces the issue of distributed computing, describes the platform and particular configuration of the parts. In the practical examples, discusses installation of the server, the development of computing applications and how to install client applications.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Platoš
  • Oponent: Martin Milata

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika