Petra Vymazalová

Bakalářská práce

Problematika nezaměstnanosti mladých absolventů - determinanty úspěšnosti na trhu práce

Issue of unemployment of young graduates - Determinants of success on labour market
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou nezaměstnanosti mladých absolventů a jejich postavením na trhu práce s cílem definovat determinanty na trhu práce, které v minulosti pomohly absolventům získat lukrativní práci. Bakalářská práce bude rozdělena do dvou částí. První část, teoretická, bude věnována zavedení základních pojmům a analýze postavení mladých absolventů na trhu práce a následkům …více
Abstract:
The thesis will focus on problem of unemployment among young unversity graduates and their position on labout market with goal to define determinants on the labour market, which helped in past young graduates to get lucrative job. The thesis will be divided into two parts. First one, theoretical, will focus on basic concepts and analysis of position of young graduates on labour market and repercussion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2013
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Tomáš Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35107