MUDr. Pavel Filip, Ph.D.

Disertační práce

Time Estimation and Other Non-Motor Functions of Cerebellum and Subcortical Circuits

Time Estimation and Other Non-Motor Functions of Cerebellum and Subcortical Circuits
Anotace:
Pozadí: Vnímání času je základní součást našeho každodenního života, v prospektivní i retrospektivní doméně. Naše znalosti o zpracování časových informací jsou však omezené hlavně na sítě zodpovědné za srovnávání nebo udržování specifických intervalů nebo frekvencí. Cílem naší práce bylo tudíž charakterizovat neurální uzly účastnící se specificky prediktivní časové analýzy – odhadu budoucí polohy objektu …více
Abstract:
Background: Time perception is an essential part of our every-day lives, both in the prospective and the retrospective domain. However, our knowledge on temporal processing is mainly limited to the networks responsible for comparing or maintaining specific intervals or frequencies. Hence, we sought to characterize the neural nodes engaged specifically in the predictive temporal analysis – the estimation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2016
  • Vedoucí: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Petr Hluštík, Ph.D., prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Neurologie (čtyřleté) / Neurologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.