Bc. Ivana Jaholčíková

Bachelor's thesis

Alzheimerova choroba v podmínkách pobytového zařízení

Alzheimer's Disease in Terms of Residence Facilities
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je charakteristika a popis Domova se zvláštním režimem v Žatci a dále zjištění okolností, které vedly rodinné příslušníky k využití daného typu služby. Práce se rovněž zabývá příspěvkem na péči u všech klientů, neboť i toto mohla být okolnost, která vedla rodiny k rozhodnutí využít služby zvláštního režimu. Teoretická část charakterizuje onemocnění Alzheimerovy choroby, její …more
Abstract:
The subjekct of this thesis is the chracterization and description of Home with special regime in Žatec and determine the circumstances that the family members to use this type of service. The teoretical part characterizes the disease of Alzheimer's disease, it's course and the stage also includes examples from the practice of the author of the work.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jaholčíková, Ivana. Alzheimerova choroba v podmínkách pobytového zařízení. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN