Jaroslav Kučera

Bakalářská práce

Inovace buňky výrobního procesu agregátu automobilového podvozku

Cell Innovation of Manufacturing Process of Aggregate Palette
Anotace:
Tato práce se zabývá automatizací jednoho výrobního taktu na výrobní lince ve Škoda Auto a. s. Práce se zabývá analýzou ak\-tuál\-ní\-ho stavu výrobního taktu a možnostmi automatizace. Výstupem zprávy je výběr několika vhodných řešení a jejich následné srovnání z hlediska praktičnosti, úspory místa, pořizovacích nákladů nebo návratnosti investice.
Abstract:
Main objective of this thesis is the automation of one production cycle on the production line in Škoda Auto a. s. The thesis deals with analysis of the recent state of the production cycle and the possibilities of automation. Output of this report is a selection of a number of suitable solutions and their comparison based on their practicality, space saving, acquisition costs or return of investments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Koprnický, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučera, Jaroslav. Inovace buňky výrobního procesu agregátu automobilového podvozku. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy