Tereza KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Vliv antikoagulační léčby na vyšetření aktivovaného parciálního tromboplastinového času

The effect of anticoagulant therapy on the examination activated parcial tromboplastine time
Anotace:
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) je základní koagulační test, který monitoruje vnitřní koagulační cestu, faktory XII, XI, IX, VIII, prekalikrein-kalikrein systém a vysokomolekulární kininogen. APTT je nejčastěji používaným testem k monitorování antikoagulační léčby heparinem. Antikoagulační léčba zabraňuje vzniku trombu. Jedná se o léčebná opatření, která snižují zvýšenou tendenci ke …více
Abstract:
The activated partial tromboplastin time (APTT) is a basic coagulation tests that monitors the internal coagulation pathway and factors XII, XI, IX, VIII, prekalikrein-kalikrein systém and high-molecular kininogen. APTT is most often used to monitoring heparin anticoagulant therapy. Anticoagulation therapy prevents thrombus formation. These are therapeutic measures that reduce the increased tendency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Recová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Tereza. Vliv antikoagulační léčby na vyšetření aktivovaného parciálního tromboplastinového času. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta