Mgr. Petra Tövišová

Bakalářská práce

Projecting Identity in Non-verbal Aboriginal Communication

Projecting Identity in Non-verbal Aboriginal Communication
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat jednotlivé faktory neverbální komunikace, pomocí nichž tradiční australští Aboriginové projevovali svou identitu. Neverbální komunikace je komunikace, která sestává z různých výrazů a projevů chování bez použití slov. Neverbální komunikace neboli řeč těla je velmi důležitou součástí dorozumívání mezi lidmi, protože tvoří přibližně 60 až 65 procent veškeré lidské komunikace …více
Abstract:
The aim of this thesis is to examine the various variables of nonverbal communication by means of which the traditional Australian Aborigines projected their identity. Nonverbal communication is a communication which consists of various images, expressions and behaviors communicated without the use of words. Nonverbal communication, or body language, is very important part of human interaction because …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura