Mgr. Veronika Antošová

Diplomová práce

Vybrané nekalé obchodní praktiky ve vztahu ke spotřebiteli

Selected Unfair Commercial Practices in Relation to Consumer
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vybraných nekalých obchodních praktik a jejich dopadem na spotřebitele. Obchodní praktiky užívané podomními prodejci jsou přiblíženy skutečným případem z praxe. Téma je zkoumáno z pohledu evropské právní úpravy, českého veřejného i soukromého práva a práva slovenského. Cílem práce je najít odpověď na otázku, zda česká právní úprava a s ní související předpisy …více
Abstract:
The diploma thesis deals with matters of selected unfair commercial practices and their impact on consumers. Commercial practices used by doorstep sellers are described on a real practical case. The thesis includes analysis of the European legal regulations, the Czech public and private law and the Slovak law. The goal of the thesis is to answer the question whether the Czech legislation and related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta