Bc. Michaela Hofbauerová

Bakalářská práce

Edukace pacienta všeobecnými sestrami v epileptologické ambulanci

Patient Education by Nurses at the Epileptology Clinic
Anotace:
Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o onemocnění epilepsie u dospělých. Podrobněji se zabývá příčinami, klasifikací, diagnostikou a léčbou epilepsie. V závěru se teoretická část zabývá životem s epilepsií a rolí všeobecných sester při péči a edukaci pacientů s tímto onemocněním. Hlavním cílem bakalářské práce je popis a analýza případu pacienta s generalizovanou …více
Abstract:
The bachelor's thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with epilepsy in adults. It describes causes, classification, diagnostics and therapy of epilepsy in detail. The last part describes life with epilepsy and the role of nurses in patient care and education. The main aim of this bachelor's thesis is the description and analysis of the patient with generalized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2024
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Marková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická