MgA. Lukáš Cenek, DiS.

Master's thesis

Trénink klasického tance (hlavní obor) pro VII. ročník taneční konzervatoře(skupina chlapci) s akcentem na velkou rotaci a rozvoj allegra

Training of classical dance
Anotácia:
VII. ročník, ze kterého skládám svůj pedagogický výstup, otevírá třetí výukovou etapu vrcholné techniky klasického tance. Je ročníkem, kterým je dána dostatečná připravenost k ovládnutí těch nejnáročnějších technických prvků, návyků koordinace, dokonalé formy a profesionalismu. Tento ročník si klade za úkol dovršování techniky klasického tance, především ve zvládnutí rotace par terre, en l´air, bohaté …viac
Abstract:
Grade seven, that I compose my educational performance from, opens a third phase of the top teaching technique of classical dance.This is grade, that gives sufficient readinessmastery of the most challenging technical elements, habits of coordination, perfect form and professionalism. The target of this grade is completing the classical dance techniques, especially mastery of spin Par terre, En l'air …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Ludvík Kotzian
  • Oponent: doc. Mgr. Jarmila Vondrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/v6yr6/