Bc. Adéla Zimolová

Diplomová práce

Nezaměstnanost v kulturně komparativním rámci: mediální obraz nezaměstnanosti v MF Dnes a El Mundo

Unemployment within Culture-comparative Perspective: Media Image of Unemployment in MF Dnes and El Mundo
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá mediálním obrazem nezaměstnanosti v ideologicky středopravicově orientovaných denících – MF Dnes a španělské El Mundo. Cílem je identifikovat a porovnat jak formální, tak obsahové editoriální strategie obou periodik při konstruování agendy nezaměstnanosti. V širším kontextu je výsledný mediální obraz nezaměstnanosti jako sociálního jevu zkoumán nejen skrze žurnalistické …více
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with the media image of unemployment in the center-right ideology leaning newspapers MF Dnes and Spanish El Mundo. The aim is to define and compare both formal and content editorial procedures in the agenda-setting process of unemployment in these examined newspapers. In a broad sense is the whole media image of unemployment (as a social phenomena) examined not merely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií