Bc. Kateřina WILCZKOVÁ

Master's thesis

Krása není vždy pravá, pravda není vždy krásná

The beauty is not always true, the truth is not always beautiful
Anotácia:
Diplomová práce s názvem "Krása není vždy pravá, pravda není vždy krásná" se zaměřuje na obraz ženy ve výtvarném umění, ale i v reklamě a v médiích. Teoretická část se zabývá historií výtvarného zobrazování žen, zobrazování žen v plakátu, stručnou historií médií a reklamy. Výstupem praktické části je soubor jako-reklamních listů, které humorně- kriticky reagují na umělost tváří v dámských časopisech …viac
Abstract:
The diploma thesis titeled "The beauty is not always true, the truth is not always beautiful" focuses on the image of women in the visual arts, but also in advertising and the media. The theoretical part deals with the history of the visual images of women, images of women in the poster, a brief history of media and advertising. The outcome of the practical part of the file as-advertising sheets that …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedúci: prof. Ivo Chovanec, ak. soch.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WILCZKOVÁ, Kateřina. Krása není vždy pravá, pravda není vždy krásná. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta