Markéta OBORNÁ

Bakalářská práce

Postavení a pravomoci hlavy státu v parlamentních republikách na příkladě České republiky

Status and powers of the head of state in parliamentary republics on example of the Czech Republic
Anotace:
Práce analyzuje vliv zavedení přímé volby prezidenta České republiky na jeho ústavní postavení, pravomoci a ústavní systém celkově. Dále práce obsahuje rozbor postavení prezidenta v jednotlivých historických obdobích a ústavách od roku 1918 a taktéž se zabývá ústavní pozicí prezidentů zemí Visegrádské skupiny po zavedení přímé volby.
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the impact of the introduction of direct election of the resident of Czech Republic on his constitutional position, powers and constitutional system overall. The thesis includes an analysis of the status of the president in different historical periods and constitutions since 1918 and also deals with the constitutional position of the president of the Visegrad Group after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBORNÁ, Markéta. Postavení a pravomoci hlavy státu v parlamentních republikách na příkladě České republiky. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta