Ing. Bronislava Veselá

Bakalářská práce

Motivační nástroje ve vzdělávání dospělých z pohledu andragogů

Motivating Tools in Adult Education from the Perspective of Andragogs
Anotace:
Většina lidí se učí během života, a to buď záměrně nebo náhodně. Přirozená touha k učení vyvěrá z naší vnitřní potřeby, na základě našich dosavadních zkušeností a životních situací, do kterých se dostáváme. Žijeme v době rychlého technologického rozvoje, ve společnosti, která se nazývá společností vědění. Vzdělávání a celoživotní učení dospělých je společensky aktuální téma. Tento trend je podpořen …více
Abstract:
Most people learn through life, either intentionally or accidentally. The natural desire to learn stems from our inner need based on our past experience and life situations. We live in a time of rapid technological development in a society called a knowledge society. Adult education and lifelong learning is a socially topical issue. It is desirable to acquire new information throughout our lifetime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta