Bc. Miloš GRÖSSL

Diplomová práce

Vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR

Evolution and development of renewable energy sources in CR
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Je zde zahrnutý základní rozbor obnovitelných zdrojů energie, technické podmínky, legislativa a v poslední částí vývoj a náhled do budoucnosti obnovitelných zdrojů energie na našem území.
Abstract:
This thesis is focused on development and expansion of renewable energy sources in the Czech Republic. It includes a basic analysis of renewable energy sources, their technical specifications and legislation. Last section contains history and future of renewable energy sources in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRÖSSL, Miloš. Vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická