Pavlína VYORALOVÁ

Bachelor's thesis

Sledování biologických aspektů napouštěných jezer Chabařovice a Most

bakalářská práce

Monitoring of biological aspects in the flooded lakes Chabarovice and Most
Abstract:
V mé bakalářské práci na téma ? Sledování biologických aspektů napouštěných jezer Chabařovice a Most ? se zabývám sledováním rybího plůdku a převážně sledováním planktonu. Jezero Chabařovice bylo napouštěno do zbytkové jámy lomu Chabařovice. Toto jezero patří mezi první velkou zatopenou zbytkovou jámu po těžbě hnědého uhlí. Jezero bylo napuštěno k datu 8. 8. 2010. Jezero Most - Ležáky bude po svém …more
Abstract:
In my undergraduate thesis entitled "Monitoring the biological aspects of flooded lake Chabarovice and lake Most" deals with the monitoring of juvenile fish and watching mostly plankton. Lake Chabarovice is infused into the tail shaft fracture Chabarovice. This lake is one of the first major flooding of the remaining pit mining of brown coal. The lake was impregnated at the date of August 8, 2010. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VYORALOVÁ, Pavlína. Sledování biologických aspektů napouštěných jezer Chabařovice a Most. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Bachelor programme / field:
Ecology and environmental protection / Environmental Protection