Theses 

Aspekty přežití civilní populace v kontextu ozbrojeného konfliktu na Donbase. Mikrostudie Avdějevka a Krasnogorovka – Bc. Tadeáš Pala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tadeáš Pala

Diplomová práce

Aspekty přežití civilní populace v kontextu ozbrojeného konfliktu na Donbase. Mikrostudie Avdějevka a Krasnogorovka

Aspects of Survival of Civil Population in Context of Armed Conflict in Donbass. Microstudies Avdeevka and Krasnogorovka

Anotace: Předložená diplomová práce se věnuje problematice přežívání civilní populace v rámci ozbrojeného konfliktu na Donbase. Práce je terénním etnografickým výzkumem, který má za cíl představit charakteristické aspekty přežití populace a kontext, v němž se civilní populace nachází. Konkrétně jsou v rámci výzkumu představeny specifické sociální skupiny, které jsou nejvíce zasaženy ozbrojeným konfliktem. Stejně tak jsou představeny i další faktory, které komplikují život civilní populaci napříč společností. Výzkum se soustředil na zisk dat v rámci mikrostudie. Jednalo se tak o výsledky pozorování, osobní zážitky a zkušenosti autora, a především o data získaná z nestandardizovaných rozhovorů s respondenty. Výzkum se zaměřil na obyvatele dvou konkrétních měst, která se nacházejí přímo na frontě, Krasnohorovky a Avdějevky. Doplňkovým cílem tohoto výzkumu je i představení konkrétních návrhů na zlepšení, které by mohly usnadnit proces peacebuildingu, a zlepšit tak situaci, v níž se zkoumaná civilní populace nachází.

Abstract: The subject of this thesis is to present the issue of the survival of civilian population in the context of an armed conflict in Donbass. This work is designed as a field ethnographic research, which aims to explain the specific aspects of the survival of population, including the circumstances in which civilians are situated. More specifically, the most vulnerable social groups which are affected by the conflict are being described. Other factors which cause complications to the whole of the region´s population are also being presented. The analysis focuses on the gathering of data through a microstudy. The main sources of this study are the results of observation, personal experience and particularly the data gained from non-standard interviews with residents. The analysis deals with the citizens of the two towns, which are located on the frontline – Krasnogorovka and Avdeevka. The additional goal of this thesis is to offer the specific proposals of improvement, which could ease the peacebuilding process, as well as the situation of civilian population.

Klíčová slova: Terénní výzkum, etnografie, Donbas, Ukrajina, zóna ATO, civilní populace, přežívání, hrozby, ohrožené skupiny, mikrostudie, Krasnogorovka, Avdějevka, peacebuilding, Field research, ethnography, Donbass, Ukraine, zone ATO, civilians, survival, threats, vulnerable groups, microstudy, Avdeevka

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 11:09, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz