Ing. Kristýna Brožová

Bakalářská práce

Kvalifikace, práva a povinnosti externího auditora ve srovnání s interním auditorem

Qualification, authorizations and duties of external auditor compared with internal auditor
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá obecnou analýzou externího a interního auditora. Nejprve v teoretické části jsou popsány obě profese auditu, poté kvalifikace, práva a povinnosti jak externího, tak interního auditora. V celé práci vycházím z mezinárodních auditorských standardů a právních předpisů, které se k těmto auditům vztahují. Na externího auditora se klade více podmínek v rozsahu jeho práce a …více
Abstract:
This bachelor thesis is in general focused on the analysis between external and internal auditor. At first it deals with the description of both audits professions, then qualifications, authorizations and duties of both external and internal auditors. The whole thesis is based on international auditing standards, laws and regulations which are related to theses audits. The external auditor has to face …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní