Petra Podojilová

Bakalářská práce

The Liability for Damage in the Commercial Law

Odpovědnost za škodu v obchodním právu
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou odpovědnosti za škodu v obchodním právu. Jejím cílem je přinést přehledné a ucelené pojednání o české právní úpravě odpovědnosti za škodu v obchodním právu. Nejprve je definován pojem odpovědnost obecně, v následující části je popsána odpovědnost za škodu podle občanského a obchodního zákoníku, a to úprava obecná i zvláštní. V praktické části lze nalézt analýzy …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of the liability for damage in the commercial law. The main aim of this thesis is to provide well-arranged and consistent information about the liability for damage in the Czech commercial law. At the beginning there is the definition of the liability and in the following part there is the explanation of the liability for damage according to the Civil Code and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2010
  • Vedoucí: Miluše Kalinová
  • Oponent: Jiřina Koucká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20080