Bc. Kateřina Korvasová

Master's thesis

Využití participativního přístupu při koncipování sociálních služeb pro děti a mládež na Hodonínsku

Use of the participatory approach for the Hodonin s youngsters social services conception
Abstract:
Ve své magisterské diplomové práci se věnuji problematice plánování sociálních služeb se zaměřením na cílovou skupinu děti a mládež. Cílem této práce bylo odpovědět na otázku: Zda a jakým způsobem je při rozhodování o nastavení sociálních služeb pro děti a mládež na Hodonínsku uplatňován princip participace? Práce se skládá ze tří následujících celků. V první, teoretické části, vymezuji používané pojmy …more
Abstract:
My thesis is focused on the planning area for the social services concentrated on the children and youth as a target group. Thesis aim was to answer the question: Whether and how is the participatory priciple applyed within Hodonin´s youngsters social services conception ? The thesis consists of the three following parts:In the first theoretical part I define terms which are used: children, youth, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií