Radim BÍLÝ

Bachelor's thesis

Prezidentské volby ve Spojených státech amerických v roce 2016 - analýza kampaně kandidáta Demokratické strany

the US Presidential Election 2016: campaign analysis of Democratic candidate
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce má za ambici analyzovat jevy a situace, které se objevovaly během kampaně Hillary Clinton. Bakalářská práce se věnuje období před samotným ohlášením kandidatury až po závěrečné uznání výsledků voleb. V průběhu práce budou analyzovány 3 aspekty práce se sociálními médii, veřejné mínění a exit polls a jevy před volbami zejména pak kauzy (Benghází, využívání soukromého emailu …more
Abstract:
Presented bachelor thesis has the ambition to analyze the American Presidential Elections 2016, which were on November the 3rd. The main two candidates in those elections were Donald Trump (Republican nominee) and Hillary Clinton (Democratic Nominee). The first (theoretical) part of this bachelor thesis is about political campaigns, electoral campaigns and political marketing and also about the American …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÍLÝ, Radim. Prezidentské volby ve Spojených státech amerických v roce 2016 - analýza kampaně kandidáta Demokratické strany. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/