Dita DOKONALOVÁ

Diplomová práce

Nezletilý jako účastník civilního soudního řízení

Minor child as a participant in civil proceedings
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou nezletilého jako účastníka soudního řízení, ochranou jeho práv a zájmů. Zkoumanou otázkou je, zdali v důsledku nové právní úpravy došlo k posílení ochrany nezletilého v soudním řízení. Práce je členěna do pěti kapitol, kdy nejprve všeobecně rozebírám účast nezletilého na řízení, dále jeho zastoupení a péči o jmění nezletilého. V posledních dvou kapitolách rozebírám …více
Abstract:
This thesis deals with the minor as a participant in legal proceedings, protection of its rights and iterests. The question I ask is whether due to new legislation is protection of under-age in legal proceedings enhanced. Thesis is divided into five main chapters, when firstly I analyze general participation of minor on legal proceeding then its representation and care of minor's assets. In the last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Jana Křiváčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOKONALOVÁ, Dita. Nezletilý jako účastník civilního soudního řízení. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses f8rlsc f8rlsc/2
29. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.