Adam Navrátil

Bakalářská práce

Řízení a kvalita gastronomických služeb v hotelu

Hotel management and quality control
Anotace:
Navrátil, Adam. Kvalita a řízení gastronomických služeb v hotelu. [Bakalářské práce] Vysoká škola hotelová. Praha : 2013. Celkový počet stran je 62. Moje bakalářská práce se v teoretické části zabývá prozkoumáním pojmů gastronomických služeb, managementu a organizační strukturou v gastronomii. V analytické části na základě dotazníkového šetření zkoumám současný stav, což by mělo vytvořit prostor pro …více
Abstract:
Navrátil, Adam. Quality and management of hotel catering services. [Bachelor thesis] University of Hospitality. Prague: 2013. Total number of pages is 62. In theoretical part my thesis deals with the exploration of catering services concepts, management and organizational structure in gastronomy. The analytical part, using survey, examines the current status and should lead to hotel services improvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví