Filip MIHOČ

Bakalářská práce

CrossFit trénink v kondiční přípravě dospívajícího pod dohledem fyzioterapeuta

CrossFit training in the fitness preparation of a teenager under control of a physiotherapist
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zaobírá CrossFit tréninkem, který je jednou z možností kondiční přípravy dospívajícího jedince, z pohledu fyzioterapeuta. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. Část teoretickou a praktickou. Část teoretická vysvětluje pojem CrossFit jako sportovní disciplínu a úlohu fyzioterapeuta ve sportu a CrossFitu samotném, dále pak posturu a posturální poruchy, kondiční …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with CrossFit as a part of fitness training of an adolescent under supervision of a physiotherapist. The thesis is split into two main parts - theoretical and empirical. The teoretical part provides a description of CrossFit as a sport discipline, and physiotherapist's role in sport overall and in CrossFit specifically. It also elaborates on posture and postural disorders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2019
  • Vedoucí: PaedDr. Petra Dobešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIHOČ, Filip. CrossFit trénink v kondiční přípravě dospívajícího pod dohledem fyzioterapeuta. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie