Ondřej Buben

Diplomová práce

Solventnostní rozvaha komerčních pojišťoven

Solvency balance sheet of commercial insurance companies
Anotace:
Práce řeší problematiku oceňování solventnostní rozvahy dle pravidel směrnice Solvency II, která měla být implementována k 1. 1. 2016, a porovnává ji s oceněním rozvahy komerčních pojišťoven podle aktuální české legislativy a mezinárodních účetních standardů IFRS. Práce vymezuje pojem pojistná smlouva jak v českém právu, tak ve standardu IFRS 4 a vyobrazení závazků spojených s těmito smlouvami v rozvaze …více
Abstract:
The thesis deals with a valuation of solvency balance sheet according to rules set in directive Solvency II, which should have been implemented as of January 1st, and compares the solvency balance sheet with valuation of insurance companies balance sheet according to current Czech legislation and international financial reporting standards IFRS. The thesis defines the concept of insurance contracts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: Jiřina Bokšová
  • Oponent: Monika Randáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52625

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku