Bc. Rostislav HEKERA

Diplomová práce

Strategické plánování poskytovatelů sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku v kontextu komunitního plánování

Strategic planníng of social service providers in the town Frýdek-Místek in the context of community planning
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na proces komunitního plánování jako na nástroj plánování nestátních neziskových organizaci ve městě Frýdku-Místku. V procesu komunitního plánování mají nestátní neziskové organizace významnou roli jako poskytovatelé sociálních služeb. Celý proces plánování směřuje ke vzniku uceleného, funkčního a dostupného systému sociálních služeb, který bude stavět na kvalitě služeb …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the process of community planning as a tool for the planning of non-governmental and non-profit organizations in Frýdek-Místek. Non-governmental and non-profit organizations have an important role as providers of social services in the process of community planning, The whole process of planning is aimed to creating a comprehensive, functional and accessible system of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Lenobelová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEKERA, Rostislav. Strategické plánování poskytovatelů sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku v kontextu komunitního plánování. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií