Zuzana TYMLOVÁ

Bakalářská práce

Teaching English to children with Attention Deficit Hyperactivity Disorders with focus on Helen Doron Early English method.

Teaching English to children with Attention Deficit Hyperactivity Disorders with focus on Helen Doron Early English method.
Abstract:
This bachelor thesis concentrates on Helen Doron Early English method, on the work with children who have Attention Deficit Hyperactivity Disorders. One group at the age of six to seven is mainly described in this thesis. There are five children in this group. One of them has Attention Deficit Hyperactivity Disorder. They have been observed and taught for one year. History and development of the Helen …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výukou anglického jazyka metodou Helen Doron Early English a výhodami této metody při výuce dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Konkrétně se tato bakalářská práce zaměřuje na jednu skupinu pěti dětí, ve které se vyskytuje chlapec s poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Tato skupina byla pozorována po dobu jednoho roku. Dále se tato práce zmiňuje o historii a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010
Zveřejnit od: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TYMLOVÁ, Zuzana. Teaching English to children with Attention Deficit Hyperactivity Disorders with focus on Helen Doron Early English method.. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta