Tomáš SMAHA

Bachelor's thesis

Distribuce DVB-T2/HEVC a DAB+ ve společných anténách

Distribution DVB-T2 / HEVC and DAB + in the common aerials
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce popisuje nejzákladnější principy analogové, ale především principy televize digitální DVB-T a novějšího standardu DVB-T2. Spolu s tím dále popisuje principy systémů digitálního pozemního rozhlasu DAB a DAB+. Práce je navíc zaměřena na popis systému společných televizních antén (STA) a na popis šíření výše uvedených standardů v těchto systémech, včetně provedeného experimentálního …more
Abstract:
This bachelor thesis describes the most basic principles of analogue television, but primarily principles of digital television DVB-T and the newer standard DVB-T2. It also describes the principles of digital terrestrial radio systems as is DAB and DAB+. Moreover, the work is focused on describing the system of common television antennas (STA) and describing spreading of the above mentioned standards …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SMAHA, Tomáš. Distribuce DVB-T2/HEVC a DAB+ ve společných anténách. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electronics and Telecommunications