Bc. Kristýna Suchomelová

Bakalářská práce

Muži a darování spermatu

Men and sperm donation
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Muži a darování spermatu“ je zjistit vnímaní problematiky darování spermatu z pohledu muže. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na anatomii mužských pohlavních orgánů, fyziologii mužské reprodukce, ejakulát a na darování spermatu. Praktická část se věnuje metodice výzkumu, analýze a interpretaci výsledků. Data k vyhodnocení …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis "Men and sperm donation" is to find out the perception of sperm donation from a man's point of view. The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on anatomy of male genital organs, male reproduction physiology, ejaculate and sperm donation. The practical part deals with methodology of research, analysis and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta