Bc. David HRADIŠŤAN

Bakalářská práce

Postavení domorodého obyvatelstva Austrálie v dějinách

Position of Australian Aborigines in history
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá postavením domorodého obyvatelstva Austrálie od počátku příchodu bílých evropských kolonizátorů po současnost. Původní obyvatelé byli do konce 18. století jedinými obyvateli australského kontinentu. Od té doby se jejich status výrazně změnil. Už nebyli pány své země, museli se o ni podělit s prvními britskými osadníky, jejichž počet během let narůstal. Střety s bílými …více
Abstract:
This following bachelor thesis deals with theme Position of Australian Aborigines since the early arrival of white European colonists to the present. The Aborigins were in the late 18th century the only inhabitants of the Australian continent. Since then, their status changed significantly. They weren?t masters of their own country anymore, because they had to share it with British settlers and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2011
Zveřejnit od: 16. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRADIŠŤAN, David. Postavení domorodého obyvatelstva Austrálie v dějinách. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie