Tung Tran

Bakalářská práce

Řízení projektu mobilní aplikace

Project management of mobile application
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na řízení projektu vývoje mobilní aplikace. Cílem je aplikování teoretických modelů na konkrétní projekt a jeho vyhodnocení. Měřítkem výsledku je časové dodržení vytvořeného harmonogramu, využití nákladů a splnění určených kritérií k dosažení cílů. První kapitola práce je věnována teorií řízení projektu, zatímco druhá kapitola se prakticky zaměřuje na realizaci projektu …více
Abstract:
The thesis is focused on project management of a mobile application development. The aim is to apply general models on a particular project and its evaluation. Measure criteria are compliance with the established timetable, suitable use of costs and meeting the given criteria to achieve the goals. The first chapter introduces the theory of project management, as the second part focuses on realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Zuzana Šedivá
  • Oponent: Jan Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53056